WMO en WLZ

Senior Support voor praktische hulp en ondersteuning thuis Wmo en Wlz

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. De gemeente geeft hiervoor ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).


Zorgovereenkomst

Senior Support heeft sinds januari 2016 een zorgovereenkomst met de gemeente Utrecht Zuid Oost (gemeenten Zeist, Utrechtse Heuvelrug, De Bilt, Bunnik en Wijk bij Duurstede) en is daarvoor uitgebreid gescreend door de GGD op het kwaliteitsbeleid. Door deze zorgovereenkomst kunt u ons via de Wmo voor individuele begeleiding inschakelen.

Wat is individuele begeleiding?
Individuele begeleiding is een-op-een-ondersteuning. Wij geven u hierbij persoonlijke ondersteuning bij bijvoorbeeld de administratie, woonbegeleiding, het indelen van de dag om iets te ondernemen, het leggen van contact met mensen in de omgeving, het verminderen van gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie) of we bieden ondersteuning om mantelzorgers (tijdelijk) te ontlasten.

Respijtzorg
Gaat u als mantelzorger op vakantie of is de zorg voor u soms te veel? Om u als mantelzorger te ontlasten, kunt u vervangende zorg aanvragen. Dat wordt ook wel 'respijtzorg' genoemd. We kunnen via de gemeente deze tijdelijke vervangende zorg voor u aanvragen. Hierbij neemt een Senior Support (een deel van) de zorg over.

Inkomensafhankelijke bijdrage CAK
Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten hebben een Wmo-loket, andere gemeenten kiezen voor sociale wijkteams. Senior Support helpt u graag bij deze aanvraag. Na het keukentafelgesprek beoordeelt een medewerker van het sociale team of u in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Indien wij via de gemeente (Wmo) individuele begeleiding verzorgen, betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage aan het CAK. U betaalt ons dan niets. Voor meer informatie over deze bijdrage, zie CAK.


Wmo of particuliere ondersteuning?
Senior Support kijkt graag met u mee wat voor u de beste oplossing is. Bij een hoger inkomen, is het vaker sneller en financieel aantrekkelijker om ons particulier in te schakelen.

De Wet Langdurige Zorg (Wlz)
Deze wet heeft betrekking op kwetsbare senioren, die recht hebben op passende zorg of ondersteuning in een verpleeghuis of thuis.

Indicatie
De eerste indicatie wordt gegeven door uw gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Er wordt gekeken naar uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Op basis hiervan wordt in kaart gebracht welke zorg u nodig heeft en wordt een indicatie afgegeven, die informatie geeft over welke zorg u vergoed krijgt.

Wat kan Senior Support voor u betekenen?
Blijft u liever thuis wonen in plaats van een instelling? Dan helpt Senior Support u met het aanvragen van een zorgpakket, zoals een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (PGB).

MPT
Met het MPT kiezen cliënten ervoor bepaalde delen (modules) van het zorgpakket thuis te ontvangen. Ook als u of uw partner al dagopvang heeft via een zorginstelling en er is ruimte in het budget dan kunt u senior Support inschakelen voor aanvullende zorg.

Via Senior Support kan deze zorg bestaan uit:
* begeleiding individueel
* vervoer naar behandeling en/of begeleiding
* logeeropvang om mantelzorgers te ontlasten

PGB
Een PGB is een bedrag waarmee u zelf zorg en ondersteuning kunt regelen). Wij stellen samen met u het zorg-en budgetplan op, conform de eisen van het CIZ. Ook kunnen we u ondersteunen bij het opstellen van een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving voor de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de beheerder van uw PGB. We rekenen geen kosten voor de aanvraag van het PGB, indien Senior Support de selectie en begeleiding van de juiste zorgverlener mag regelen.

PGB en de informele zorgverlener
Afhankelijk van uw zorgbehoefte heeft u recht op begeleiding via een informele zorgverlener of verpleging en verzorging via een gediplomeerde zorgverlener. De kosten die u vanuit een PGB mag betalen voor een informele zorgverlener zijn maximaal € 20,- per uur, conform de regels van het SVB. Dit heet ook wel het informele tarief.

Voor het selecteren en begeleiden van de juiste zorgverlener betaalt u Senior Support per gewerkt uur:

Begeleiding basis : € 3,50
Begeleiding intensief : € 6,05
Verzorging en verpleging: € 6,05