TARIEVEN

Tarieven particulier
Wanneer u zich bij ons aanmeldt, betaalt u in eerste instantie niets. U gaat pas betalen op het moment dat wij een van onze Supporters aan u hebben gekoppeld op basis van de door u opgegeven wensen. Vinden wij niemand die bij u past, dan bent u ons dus ook geen kosten verschuldigd. De kosten voor een Supporter zijn gebaseerd op het aantal gewerkte uren tegen het uurtarief van het gewenste arrangement.

Kennismakingsgesprek........................................gratis
Praktische hulp en ondersteuning...............Vanaf € 25,00 p/u
Praktische hulp en ondersteuning Intensief
(o.a. bij afasie, dementie, Parkinson).........Vanaf € 27,50 p/u
Reiskosten.......................................................€  0,19 p/km
Regelhulp en begeleiding aanvraag WMO, WLZ
of PGB (excl. btw) ............................................€ 29,00 p/u

Tarieven Wmo en Wlz
Indien wij u via de gemeente (Wmo) individuele begeleiding bieden, betaalt u € 17,50 per maand via het CAK. Voor begeleiding via de wet landurige zorg (Wlz) betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage aan het CAK. U betaalt ons dan niets. Ook als u als mantelzorger op vakantie gaat of als de zorg even te veel is. Om u als mantelzorger te ontlasten, kunt u vervangende zorg aanvragen. Dat heet respijtzorg'. Hierbij neemt een Senior Support (een deel van) de zorg over.

Tarieven PGB
Voor meer informatie, zie pagina WLZ