Als u niet tevreden bent

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Senior Support wil graag tevreden cliënten. Daar is ons beleid ook op gericht. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. U vindt bijvoorbeeld dat wij een probleem niet goed hebben opgelost, of u bent het niet eens met onze beslissing. U kunt met uw vragen en opmerkingen allereerst terecht bij de directie van Senior Support. Wij zullen er alles aan doen om het probleem alsnog op te lossen.

Klachtenbehandeling
Mochten cliënten of hun persoonlijke vertegenwoordiger, familieleden of andere relaties van de cliënt klachten hebben, dan kunnen ze deze bespreken met de persoon die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met Senior Support. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen.

In het geval Supporters klachten hebben, dan kunnen zij deze bespreken met de persoon op wie de klacht betrekking heeft. Als dit niet kan, of de klacht is niet naar tevredenheid opgelost, dan kan de klacht worden voorgelegd aan de directeur van Senior Support

Procedure
Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures behandeld. Ook deze procedures zijn gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken. Senior Support vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. Hoor- en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor een of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie.

SENIOR_SUPPORT_ Marion Stumpf senior serviceSENIOR_SUPPORT_ Jose van Brienen senior service