Als u niet tevreden bent

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Senior Support wil graag tevreden cliënten en relaties. Daar is ons beleid ook op gericht. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hebben onze klachtenregeling ondergebracht bij het onafhankelijke klachtenportaal zorg.

De spelregels rondom onvrede of een klacht

1. Neem contact op met Senior Support omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij direct ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg.

2. Zowel Senior Support als u kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

3. De ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij Senior Support.

4. Senior Support moet binnen zes weken een onderbouwd oordeel geven over de klacht. Dit is de visie van Senior Support op de klacht, welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen.

5. Deze termijn van zes weken mag eenmaal worden verlengd met 4 weken. Senior Support brengt u daarvan op de hoogte, met onderbouwing van de reden.

6. Alleen wanneer u en Senior Support het hierover eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijv. als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen.

7. Bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.

8. De onafhankelijke geschilleninstantie neemt het oordeel van Senior Support mee in de behandeling. De geschilleninstantie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe. In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor de behandeling van klachten en het oplossen van geschillen.

Wij waarborgen te allen tijde de privacy van zowel u als de zorgverleners.

Contactgegevens klachtenportaal zorg

Via info@klachtenportaalzorg.nl of u vult het klachtenformulier in op www.klachtenportaalzorg.nl.

 

SENIOR_SUPPORT_ Marion Stumpf senior serviceSENIOR_SUPPORT_ Jose van Brienen senior service